Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

 Thông tin thành viên ban giám hiệu trường tiểu học Lý Thái Tổ


Huỳnh Thị Hương

Bí thư Chi bộ – Hiệu trưởng

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Sư phạm – Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học và Quản lý giáo dục

Nguyễn Hồng Hạnh

Phó Hiệu trưởng

Trình độ chuyên môn:

Thạc sĩ QLGD Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

Phạm Thị Thanh Tân

Phó Hiệu trưởng

Chủ tịch Công đoàn

Trình độ chuyên môn:

Thạc sĩ QLGD

Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh

arrow
phone 024 62811486