Đội ngũ giáo viên

Ban giám hiệu

 Thông tin thành viên ban giám hiệu trường tiểu học Lý Thái Tổ


Huỳnh Thị Hương

Bí thư Chi bộ – Hiệu trưởng

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Sư phạm – Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học và Quản lý giáo dục

Nguyễn Hồng Hạnh

Phó Hiệu trưởng

Trình độ chuyên môn:

Thạc sĩ QLGD Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

Phạm Thị Thanh Tân

Phó Hiệu trưởng

Chủ tịch Công đoàn

Trình độ chuyên môn:

Thạc sĩ QLGD

Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh

Giáo viên khối lớp 1


Đỗ Thị Hưng

Giáo viên chủ nhiệm

Khối trưởng

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm

Đinh Thúy Quỳnh

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

Nguyễn Minh Hòa

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

Nguyễn Thị Thu Hoài

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

Phạm Hoàng Hà My

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

Phan T. Hồng Nhung

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

Tạ Thị Hồng Lý

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

Nguyễn T. Hằng Nga

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục tiểu học

Giáo viên khối lớp 2

  Thông tin Giáo viên khối lớp 2 trường tiểu học Lý Thái Tổ


Nguyễn Thị Hạnh

Giáo viên chủ nhiệm

Khối trưởng

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

Phan Thị Thoan

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

Đỗ Thị Thật

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

Trần Diệu Linh

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

Nguyễn Thị Mai

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

Phạm Thị Lệ

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân SP GD Tiểu học – Thạc sĩ QLGD

Đỗ Diệp Phương

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

Hoàng Thị Thu Hiền

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

Nguyễn Thu Nga

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Đại học Sư phạm – Ngành giáo dục Tiểu học

Giáo viên khối lớp 3

  Thông tin Giáo viên khối lớp 3 trường tiểu học Lý Thái Tổ


Nguyễn Thị Thu Ngân

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Thạc sĩ Ngành Giáo dục Tiểu học

Nguyễn Quỳnh Mai

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

Quản Thị Thanh Huệ

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

Phạm Phương Nga

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

Nguyễn Thanh Hương

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

Đỗ Thị Hạnh

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

Vũ Thị Thu Vân

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Đại học Sư phạm – Ngành giáo dục Tiểu học

Cao Thị Diệp

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

Giáo viên khối lớp 4

  Thông tin Giáo viên khối lớp 4 trường tiểu học Lý Thái Tổ


Trần Kim Quế

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

Văn Thu Huyền

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

Nguyễn Thị Thùy Linh

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

Nguyễn Thu Nga

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

Cao Thị Dung

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

Nguyễn Cao Mai Hương

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

Nguyễn Thị Dịu

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

Bùi Thị Hoa

Giáo viên chủ nhiệm

Khối trưởng Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành giáo dục Tiểu học

Giáo viên khối lớp 5

  Thông tin Giáo viên khối lớp 5 trường tiểu học Lý Thái Tổ


Phạm Thị Thanh Hà

Giáo viên chủ nhiệm

Khối trưởng

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Thạc sĩ Ngành Giáo dục Tiểu học

Nguyễn Thu Phương

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

Trần Diệu Linh

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

Nguyễn Mỹ Quỳnh

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

Phạm Thị Bích Thủy

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

Trần Thùy Anh

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

Trần Thu Hằng

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

Nguyễn Thị Vân Khánh

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

Đỗ Thanh Hương

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Đại học Sư phạm – Ngành giáo dục Tiểu học

Đoàn Thảo Ly

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

Phạm Thị Thúy Nga

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

Trần Thị Minh Châu

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

Giáo viên tổ tiếng Anh

  Thông tin Giáo viên tổ Tiếng Anh trường tiểu học Lý Thái Tổ


Chu Thị Hồng Lưu

Giáo viên Tiếng Anh

Tổ trưởng

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Ngoại ngữ – Chuyên ngành Tiếng Anh

Ngô Phương Anh

Giáo viên Tiếng Anh

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Tiếng Anh. Chuyên ngành Ngôn ngữ Anh

Bùi Trung Nga Linh

Giáo viên Tiếng Anh Trình độ chuyên môn

Cử nhân chuyên ngành Ngoại ngữ - Thạc sĩ chuyên ngành Tiếng Anh

Phan Thị Cúc

Giáo viên Tiếng Anh

Trình độ chuyên môn

Đại học NN Hà Nội. Chuyên ngành Tiếng Anh

Hoàng Thu Hương

Giáo viên Tiếng Anh Trình độ chuyên môn

Cử nhân Ngoại ngữ – Chuyên ngành Tiếng Anh

Nguyễn Thị Hoàn

Giáo viên Tiếng Anh

Trình độ chuyên môn

Đại học NN Hà Nội. Chuyên ngành Tiếng Anh

Nguyễn Thị Hường

Giáo viên Tiếng Anh

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Ngoại ngữ – Chuyên ngành Tiếng Anh

Đỗ Thị Lan Hương

Giáo viên Tiếng Anh

Trình độ chuyên môn

Đại học NN Hà Nội. Chuyên ngành Tiếng Anh

Giáo viên tổ Văn Thể Mỹ

  Thông tin Giáo viên tổ Văn Thể Mỹ trường tiểu học Lý Thái Tổ


Nguyễn Thị Nhung

Giáo viên Âm nhạc

Khối trưởng

Trình độ chuyên môn

Cử nhân sư phạm Chuyên ngành Âm nhạc

Bùi Văn Tuyến

Giáo viên Thể dục

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục thể chất

Trần Thanh Hiếu

Giáo viên Âm nhạc

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Cao đẳng sư phạm – Ngành Âm nhạc

Trần Thị Thu Trang

Giáo viên Âm nhạc

Trình độ chuyên môn

Giáo viên Âm nhạc

Nguyễn Duy Chuẩn

Giáo viên Mỹ Thuật

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Mỹ thuật

Hoàng Ngọc Nghĩa

Giáo viên Thể dục

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục thể chất

Nguyễn Minh Ngọc

Phụ trách thư viện

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Báo chí – Ngành Báo chí

Tống Thị Minh

Giáo viên Tin học

Trình độ chuyên môn

Cử nhân CN Thông tin

Hoàng Bích Châu

Giáo viên Tin học

Trình độ chuyên môn

Cử nhân CN Thông tin

Đào Thu Hiền

Giáo viên Tin học

Trình độ chuyên môn

Cử nhân CN Thông tin

Nguyễn Thị Xuyến

Giáo viên Thể dục

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Thể chất

arrow
phone 024 62811486