Giáo viên tổ tiếng Anh

Giáo viên tổ tiếng Anh

  Thông tin Giáo viên tổ Tiếng Anh trường tiểu học Lý Thái Tổ


Chu Thị Hồng Lưu

Giáo viên Tiếng Anh

Tổ trưởng

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Ngoại ngữ – Chuyên ngành Tiếng Anh

Ngô Phương Anh

Giáo viên Tiếng Anh

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Tiếng Anh. Chuyên ngành Ngôn ngữ Anh

Bùi Trung Nga Linh

Giáo viên Tiếng Anh Trình độ chuyên môn

Cử nhân chuyên ngành Ngoại ngữ - Thạc sĩ chuyên ngành Tiếng Anh

Phan Thị Cúc

Giáo viên Tiếng Anh

Trình độ chuyên môn

Đại học NN Hà Nội. Chuyên ngành Tiếng Anh

Hoàng Thu Hương

Giáo viên Tiếng Anh Trình độ chuyên môn

Cử nhân Ngoại ngữ – Chuyên ngành Tiếng Anh

Nguyễn Thị Hoàn

Giáo viên Tiếng Anh

Trình độ chuyên môn

Đại học NN Hà Nội. Chuyên ngành Tiếng Anh

Nguyễn Thị Hường

Giáo viên Tiếng Anh

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Ngoại ngữ – Chuyên ngành Tiếng Anh

Đỗ Thị Lan Hương

Giáo viên Tiếng Anh

Trình độ chuyên môn

Đại học NN Hà Nội. Chuyên ngành Tiếng Anh

arrow
phone 024 62811486