Giáo viên tổ Văn Thể Mỹ

Giáo viên tổ Văn Thể Mỹ

  Thông tin Giáo viên tổ Văn Thể Mỹ trường tiểu học Lý Thái Tổ


Nguyễn Thị Nhung

Giáo viên Âm nhạc

Khối trưởng

Trình độ chuyên môn

Cử nhân sư phạm Chuyên ngành Âm nhạc

Bùi Văn Tuyến

Giáo viên Thể dục

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục thể chất

Trần Thanh Hiếu

Giáo viên Âm nhạc

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Cao đẳng sư phạm – Ngành Âm nhạc

Trần Thị Thu Trang

Giáo viên Âm nhạc

Trình độ chuyên môn

Giáo viên Âm nhạc

Nguyễn Duy Chuẩn

Giáo viên Mỹ Thuật

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Mỹ thuật

Hoàng Ngọc Nghĩa

Giáo viên Thể dục

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục thể chất

Nguyễn Minh Ngọc

Phụ trách thư viện

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Báo chí – Ngành Báo chí

Tống Thị Minh

Giáo viên Tin học

Trình độ chuyên môn

Cử nhân CN Thông tin

Hoàng Bích Châu

Giáo viên Tin học

Trình độ chuyên môn

Cử nhân CN Thông tin

Đào Thu Hiền

Giáo viên Tin học

Trình độ chuyên môn

Cử nhân CN Thông tin

Nguyễn Thị Xuyến

Giáo viên Thể dục

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Thể chất

arrow
phone 024 62811486